Тернопільський навчально-виховний комплекс
"Школа-ліцей №6 ім. Н.Яремчука"

Архів публікацій

Червень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

СТАТУТ Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей № 6 ім. Н. Яремчука» Тернопільської міської ради Тернопільської області (нова редакція)

  1. 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

     1.1.  ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС«ШКОЛА-ЛІЦЕЙ №6 ІМ.Н.ЯРЕМЧУКА» є правонаступником ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ   №6 ІМ.Н.ЯРЕМЧУКА» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ, створеної рішенням виконавчого комітету ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ у 1947р. 

      ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС«ШКОЛА-ЛІЦЕЙ №6 ІМ.Н. ЯРЕМЧУКА»  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – ШКОЛА-ЛІЦЕЙ) у своїй діяльності керується Конституцією України,  Законами України “Про  освіту”, “Про загальну середню освіту”,  іншими  законодавчими  актами  України,  постановами Верховної  Ради  України,  актами  Президента України,  прийнятими відповідно до Конституції  та  законів  України, Кабінету   Міністрів  України,  наказами  Міністерства освіти і науки, молоді  та спорту України,  інших  центральних органів виконавчої влади,  рішеннями місцевих органів виконавчої  влади  та  органів  місцевого  самоврядування,   Статутом закладу.

     1.2. Місцезнаходження Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей №6 ім.Н.Яремчука»  Тернопільської міської ради Тернопільської області:

вул. Руська, 6 м. Тернопіль.

Тернопільська обл., 46000

тел/факс (0352) 25-44-16

електронна адреса:  school6_ter@mail.ru

  1.3.  Школа-ліцей заснована на комунальній формі власності.
  1.4. Заклад є юридичною особою, має рахунки в установах банків, самостійний баланс, штамп, печатку.
1.5. Створення,  реорганізація  та  ліквідація ТНВК «Школа-ліцей № 6 ім. Н. Яремчука» здійснюється відповідно до Закону України “Про загальну  середню  освіту”  у порядку,  встановленому Кабінетом Міністрів України.
 1.6. Школа-ліцей діє на  підставі  Статуту,  який  розробляється  на основі  цього  Положення та положення про відповідний тип закладу, типового статуту, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
     Статут ТНВК «Школа-ліцей № 6 ім. Н. Яремчука» затверджується управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради. 

      Статут закладу реєструється місцевим органом виконавчої влади.

Зміни до Статуту розробляються школою-ліцеєм та її засновником на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 та положення про відповідний тип загальноосвітнього навчального закладу, затверджуються управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради та реєструються відповідно до чинного законодавства  

1.7. Головними завданнями Школи-ліцею є:

– забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту; виховання громадянина України;

– виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

– формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

– виховання  в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

– розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

– реалізація права учнів на вільне формування світоглядних переконань;

– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

– створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

– надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;

– формування в учнів практичних умінь і навичок в науково-дослідницькій роботі;

– допрофесійна підготовка учнів з метою продовження навчання та трудової діяльності;

– розробка і впровадження нових методів і форм організації навчально-виховної роботи.

1.8. Школа-ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами  України,  постановами Верховної  Ради  України,  актами  Президента України,  прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  Положенням про загальноосвітній навчальнй заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778 та власним Статутом.

1.9. У Школі-ліцеї визначена українська мова навчання. 10-11 класи загальноосвітньої школи та класи ліцею навчаються за філологічним, природничо-математичним  та суспільно-гуманітарним напрямами.

     1.10. Класи у Школі-ліцеї формуються за погодженням  з  управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством,  з урахуванням наявності  приміщень, що   відповідають  санітарно-гігієнічним  вимогам  для  здійснення навчально-виховного процесу,  та відповідно до  кількості  поданих заяв про зарахування до закладу .
    

    1.11. З урахуванням потреб населення та  місцевих  умов  Школа-ліцей приймає  рішення про створення груп продовженого дня.
        Школа-ліцей приймає  рішення  про  створення  класів з поглибленим вивченням  предметів за погодженням з управлінням освіти.
    

     1.12. Індивідуальне навчання та навчання  екстерном  у  Школі-ліцеї організовуються  відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної  середньої  освіти,  затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. 

     1.13. Поділ  класів  на  групи для вивчення окремих предметів у Школі-ліцеї здійснюється   згідно   з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

    ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ШКОЛИ-ЛІЦЕЮ ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ 

  1.  

     2.1. Зарахування учнів до класів Школи-ліцею I-ІII ступеня здійснюється  без  проведення  конкурсу  і,  як правило, відповідно до території обслуговування.

         Формування ліцейних класів (10-11 кл.) здійснюється на основі конкурсного відбору з числа учнів школи та міста відповідно до порядку, визначеного Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

       2.2. Керівник    Школи-ліцею   зобов’язаний   вжити   заходів   для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб,  які  їх  замінюють,  з порядком   зарахування   до   закладу,  його  статутом,  правилами внутрішнього розпорядку та іншими  документами,  що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

    2.3. Зарахування учнів до Школи-ліцею здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.
   Для зарахування учня до Школи-ліцею  батьки  або  особи,  які  їх замінюють,  подають заяву,  копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка,  особову справу (крім дітей, які  вступають  до  першого  класу),  до  навчального  закладу III ступеня – документ про відповідний рівень освіти.
      До першого класу зараховуються,  як  правило,  діти  з  шести років.

   2.4. Іноземні   громадяни   та    особи    без    громадянства зараховуються   до   Школи-ліцею  відповідно   до  законодавства  та міжнародних договорів.

   2.5. Переведення учнів  Школи-ліцею  до  наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
    У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють,  подають до закладу  заяву  із  зазначенням  причини вибуття.
     У разі  переходу  учня  до  іншого  навчального  закладу  для здобуття загальної середньої  освіти  у  межах  населеного  пункту батьки  або особи,  які їх замінюють,  подають до закладу заяву із зазначенням причини  переходу  та  довідку,  що  підтверджує  факт  зарахування дитини до іншого навчального закладу.

    2.6.  Учні  ліцейних класів,  які  мають  за підсумками  річного  оцінювання  початковий  рівень  досягнень у навчанні  хоча  б  з  одного  профільного  предмета,  за  рішенням педагогічної  ради  та  відповідно  до  наказу  керівника   можуть відраховуватися зі школи-ліцею.
   За рішенням педагогічної ради Школи-ліцею, погодженим  з управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради,  як виключний засіб  педагогічного  впливу  за  неодноразові  порушення  статуту допускається   відрахування   учнів   із ліцейних класів та переведення їх до закладу за місцем проживання.

    2.7. Про можливе  відрахування  батьки  учня  (особи,  які  їх замінюють)  повинні  бути  поінформовані  не  пізніше  ніж за один місяць  у  письмовій  формі.  У двотижневий  строк  до  можливого відрахування  письмово  повідомляється орган управління освіти за
місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освіти такі учні переводяться до іншого навчального закладу.
    Батьки або  особи,  які  їх замінюють,  мають право оскаржити рішення педагогічної  ради  Школи-ліцею щодо  відрахування  дитини  із Школи-ліцею до  управління освіти і науки Тернопільської міської ради.
    Рішення про відрахування із ліцейних класів  дітей-сиріт   та   дітей,   позбавлених  батьківського піклування,  приймається  лише  за   згодою   органів   опіки   та піклування.  За  сприяння  відповідного органу управління освітою такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

Дата: 23 квітня, 2020
Автор: Адміністрація школи
 
 

Всі мудрі люди мають одну спільну рису – вміння слухати.

Випадкові фото

Дещо з відеогалереї

Історія школи

Тернопільська СШ №6 заснована в 1947 році. Спершу вона не мала власного приміщення, а тому функціонувала в корпусах СШ №1 (зараз тут Українська гімназія імені І. Франка) та політехнічного інституту (зараз ТНТУ ім І. Пулюя). У 1960 році школа одержала нове приміщення по вул. Леніна, 25 (зараз це вул. Руська, 6), в якому знаходиться і тепер. ...
Читати далі...

Педагогічний колектив

Абрамик Любов Богданівна - вчитель англійської мови Кічук Марія Іванівна - вчитель математики Сеник Надія Михайлівна - вчитель української мови та літератури Флешар Олександра Богданівна - вчитель української мови та літератури Гайда Галина Володимирівна - вчитель біології Голда Оксана Василівна - керівник гуртка Лоджук Тарас Григорович - вчитель фізичної культури Ненич Олена Зіновіївна - вчитель початкових класів Вишневська Наталія Петрівна - вчитель початкових класів Лисобей Людмила Василівна - вчитель математики Марцинюк Олександра Степанівна - вчитель початкових класів Гончар Оксана Василівна - вчитель початкових класів Маланюк Борис Орестович - керівник драматичного гуртка Остапчук Ольга Миколаївна - вчитель математики Гриненко Наталія Володимирівна - практичний психолог Доскоч Галина Володимирівна - вчитель математики Антонюк Наталія Петрівна - вчитель англійської мови Анцібор Наталія Олексіївна - вчитель світової літератури Бабій Наталія Зіновіївна - вчитель початкових класів Белендюк Руслана Степанівна - вчитель музики Бичок Надія Йосипівна - вчитель початкових класів Буртник Тамара Іванівна - вчитель початкових класів Бутова Ольга Вікторівна - вчитель початкових класів Бутрин Ольга Богданівна - вчитль фізики Вишневська Лариса Петрівна - вчитель хімії Вишньовська Наталія Михайлівна - вчитель початкових класів Гандзола Михайло Васильович - керівник гуртка Горбач Наталія Дмитрівна - вчитель образотворчого мистецтва Горин Олег Петрович - вчитель фізичної культури Грицак Мар'яна Ярославівна - вчитель математики Грицина Мар'яна Степанівна - вчитель початкових класів Данилків Тетяна Ярославівна - соціальний педагог Дубчак Марина Віталіївна - вчитель англійської мови Ензельт Олександр Миколайович - вчитель фізики Заверуха Людмила Любомирівна - вчитель початкових класів Зозуляк Сергій Володимирович - вчитель історії Зотько Ольга Василівна - вчитель початкових класів Кіцак Оксана Романівна - вчитель біології Кавецька Марія Йосипівна - вчитель початкових класів Казакова Віра Миколаївна - вчитель української мови і літератури Катола Антоніна Іванівна - вчитель англійської мови Кашуба Наталія Богданівна - вчитель англійської мови Когут Марія Зіновіївна - вчитель географії Кольба Валентина Олексіївна - заступник директора з виховної роботи Кріль Любов Степанівна - вчитель початкових класів Куземко Наталія Дмитрівна - вчитель німецької мови Кулешко Віталій Іванович - вчитель математики Купецька Ольга Петрівна - вчитель англійської мови Сорока Ольга Петрівна - вчитель музики, етики, естетики Лень Марія Василівна - вчитель англійської мови Лихачинська Іванна Іванівна - вчитель історії Лоджук Надія Романівна - вчитель початкових класів Лотоцька Наталія Богданівна - вчитель української мови та літератури Лукашова Валентина Володимирівна - вчитель географії Матвіїв Іван Йосипович - вчитель історії Матвіїшин Світлана Сергіївна - керівник драматичного гуртка Мелимука Анна Олексіївна - вчитель християнської етики Михайлишин Ніна Володимирівна - вчитель української мови та літератури Моліцька Алла Леонідівна - вчитель хімії Мотрук Віра Іванівна - вчитель математики Недошитко Віктор Дмитрович - вчитель трудового навчання Олійник Діана Петрівна - вчитель англійської мови Остапчук Вадим Олександрович - вчитель креслення Пагут Віра Петрівна - учитель інформатики Паланиця Любов Григорівна - керівник військово-патріотичного гуртка, вчитель хімії Рачинська Галина Степанівна - вчитель української мови та літератури Роговська Ольга Яківна - вчитель фізичної культури Сагайдак Надія Стефанівна - вчитель англійської мови Синюк Людмила Йосипівна - вчитель ОБЖ Сиротюк Світлана Василівна - вчитель біології Соколова Ольга Михайлівна - вчитель інформатики Тарноруда Олег Петрович - вчитель історії Тимочко Надія Іванівна - вчитель початкових класів Тимчак Ірина Андріївна - педагог-організатор Ткачук Оксана Петрівна - вихователь ГПД Туровська Надія Романівна - бібліотекар Холодняк Наталія Василівна - вчитель світової літератури Хомич Галина Василівна - вчитель фізичної культури Чикалова Надія Максимівна - вчитель фізичної культури Яремчук Ганна Семенівна - вчитель трудового навчання
© ТНВК "Школа-Ліцей №6 ім. Н.Яремчука", 2013 - 2022
Всі права захищено.