Тернопільський навчально-виховний комплекс
"Школа-ліцей №6 ім. Н.Яремчука"

Архів публікацій

Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Інформатика. (2-й, 3-й, 4-й клас)

Документи

4 клас

Тема 1. Графіка

Учень/учениця:

 • має уявлення про електронні карти;
 • орієнтується в електронних навчальних картах для перегляду сузір’їв, Сонячної системи, материків та океанів Землі, України;
 • у схемах та діаграмах;
 • уміє доповнити власну карту міткою;
 • доповнює пропущені дані в простих схемах, діаграмах;
 • використовує схеми та діаграми для усних виступів;
 • створює в середовищі графічного редактора зображення;
 • уміє змінити та вдосконалити зображення з використанням функцій обертання, зміни освітлення, кольору, поворотів, вирізання;
 • уміє створити колаж з кількох зображень;
 • використовує у своєму мовленні слова колаж, обертання, освітлення, діаграма.

Тема 2.Текст

Учень/учениця:

 • має уявлення про різноманіття електронних книг та бібліотек;
 • володіє початковими навичками пошуку в бібліотеках за автором/авторкою, назвою;
 • має уявлення про гармонійне розміщення об’єктів на аркуші текстового документу;
 • знає призначення заголовків, абзаців, посилань;
 • орієнтується у змісті текстового документу;
 • вміє самостійно створити текст з 3-4 речень по 20 символів у кожному реченні;
 • поєднувати текст, зображення, схеми на аркуші текстового документа;
 • розташовувати текст лінійно, у вигляді списку, дотримуючись закономірності, даної в прикладі;
 • доповнювати таблиці даними, знайомих з інших предметів;
 • створювати на основі текстів таблиці та схеми (з готовим шаблоном таблиці чи схеми);
 • використовує у своєму мовлення слова: текстовий редактор, мітка, список, коментар.

Тема 3. Співпраця в Інтернеті

Учень/учениця:

 • уміє
 • увійти у особистий обліковий запис поштової служби;
 • надіслати лист вчителеві/вчительці та однокласникам/однокласницям;
 • здійснювати навчальну діяльність в Інтернеті за підтримкою та під контролем педагогів у закритому захищеному середовищі в тому числі й разом з іншими учнями/ученицями;
 • обрати служби для задоволення власних навчальних, творчих потреб серед запропонованих вчителем/вчителькою;
 • знає засоби захисту власного облікового запису;
 • розрізняє особливості віртуального спілкування;
 • надає доступ однокласникам/однокласницям до власних навчальних матеріалів за електронною адресою;
 • коментує продукти діяльності однокласників/однокласниць у мережі;
 • уміє захищати свій інформаційний простір під час віртуального спілкування;
 • використовує у своєму мовленні слова віртуальний, мережевий етикет, електронна пошта, пароль, обліковий запис, доступ.

Тема 4. Алгоритми з розгалуженням і повторенням

Учень/учениця:

 • уміє
 • виконувати, створювати та записувати алгоритми з розгалуженням та циклами;
 • впорядкувати об’єкти за деякою ознакою;
 • будує висловлювання з використанням зв’язки «якщо – то» у заданій ситуації;
 • використовує у своєму мовленні слова розгалуження, цикл.

Тема 5. Інформація

Учень/учениця:

 • має уявлення про те, що людина може здійснювати різні дії з інформацією;
 • перетворює інформацію: текстової та числової форми в графічну у вигляді схем, діаграм за допомогою поданих учителем/учителькою шаблонів;
 • називає спосіб подання інформації;
 • наводить приклади інформації, поданої різними способами;
 • має уявлення про передавання, зберігання, кодування інформації;
 • про носії інформації;
 • називає 3-5 пристрої для передавання інформації;
 • розрізняє та наводить приклади пристроїв для введення та виведення інформації (3-5);
 • описує способи та наводить приклади кодування і декодування інформації;
 • розуміє, що інформацію можна зберігати, опрацьовувати та передавати на великі відстані в закодованому вигляді;
 • використовує у своєму мовленні слова передавання, зберігання, кодування, декодування інформації, носії інформації, джерело, приймач інформації, пристрої введення, пристрої виведення.

 

3 клас

Тема 1. Інтернет

Учень/учениця:

 • має уявлення про мережі, мережу Інтернет, веб-сторінки, адресу веб-сторінки;
 • пояснює порядок пошуку в мережі Інтернет;
 • використовує посилання для переходу між веб-сторінками;
 • вміє знайти додаткову інформацію для навчальних предметів та додати обрані сторінки у закладки браузера;
 • структурувати свої закладки у папки;
 • визначити ключові слова знайомих текстів (з інших предметів);
 • знає та дотримується правил безпечної роботи в Інтернеті;
 • вміє налаштувати безпечний пошук та безпечний перегляд відео;
 • використовує у своєму мовленні слова мережа Інтернет, адреса сторінки, ключові слова, перейти за посиланням, додати у закладки, папка, авторське право.

Тема 2. Людина та інформація

Учень/учениця:

 • має уявлення про роль інформації в житті людини;
  про різноманіття дій з інформацією;
 • називає види інформації за способом подання;
 • розуміє, що інформацію можна шукати, передавати, перетворювати, використовувати;
 • знає, що одну і ту ж інформацію можна представити різними способами;
 • уміє перетворювати одну форму подання інформації в іншу: (текстове – в графічне, числове – в текстове тощо);
 • створити папку та документи в ній;
 • називає 3-5 пристроїв для роботи з текстом, звуком, відео;
 • використовує у своєму мовленні слова: текстова, графічна, звукова інформація, документ, меню.

Тема 3. Графіка

Учень/учениця:

 • має уявлення про середовища обробки графічних даних;
 • пояснює призначення графічних редакторів;
 • орієнтується в середовищі графічного редактора;
 • вміє знайти рідний край на карті;
 • обирає і використовує потрібні інструменти середовища графічного редактора для створення зображення за зразком та за власним задумом;
 • задає і змінює колір фігури і колір фону;
 • створює підпис чи коментар до малюнка;
 • використовує у своєму мовленні слова графічний редактор, палітра, фон, інструменти.

Тема 4. Алгоритми і виконавці

Учень/учениця:

 • має уявлення про алгоритми та виконавців алгоритмів;
 • виконує прості алгоритми та складає алгоритми за прикладом;
 • складає план дій, що приводить до заданої мети;
 • складає алгоритми для виконавців до певної ситуації у середовищах програмування для дітей;
 • розуміє запис алгоритмів у вигляді блоків;
 • визначає правильний порядок подання команд виконавцю у знайомому алгоритмі;
 • знаходить пропущену команду в знайомій послідовності ;
 • оцінює прості висловлювання як істині чи хибні;
 • розрізняє завідомо хибні фрази; називає протилежні за змістом твердження;
 • формулює речення з логічним слідуванням;
 • розуміє складові частини об’єктів, представлених у вигляді простих схем, графів;
 • будує висловлювання з використанням зв’язок «не», «і», «або», «складається з»;
 • використовує у своєму мовленні слова план дій, алгоритм, істине, хибне, схема.

Тема 5. Текст

Учень/учениця:

 • має уявлення про особливості роботи в середовищах для читання та змінювання текстів;
 • розуміє призначення віртуальних бібліотек та текстових редакторів;
 • орієнтується в середовищі для читання навчальної та художньої літератури;
 • уміє здійснювати переміщення по тексту;
 • виділяти фрагменти тексту;
 • змінювати шрифт тексту: розмір, колір, накреслення символів;
 • доповнювати текстовий документ графічними зображеннями;
 • використовує основні команди редагування: “копіювати, вирізати, вставити, видалити”;
 • орієнтується у простій таблиці, доданій у текст;
 • уміє доповнити таблицю текстом чи зображенням;
 • шукає в текстах інформацію з хибними твердженнями та доводить істину;
 • використовує у своєму мовленні слова текстовий документ, змінити шрифт, копіювати, вирізати, вставити, видалити, таблиця.

Тема 6. Презентації

Учень/учениця:

 • має уявлення про особливості виступу в ролі доповідача/доповідачки;
 • знає, що презентації створюються для усного виступу;
 • уміє презентувати свою роботу;
 • орієнтується у середовищі редактора презентацій;
 • розрізняє, переміщує та додає текстові вікна/поля, графічні зображення до слайду;
 • створює кілька слайдів презентації та наповнює їх;
 • Використовує у своєму мовленні слова презентувати, доповідач, презентація, слайд-шоу, слайди.

  

2 клас

Тема 1. Інформація

Учень/учениця:

 • має уявлення про інформацію;
 • розуміє за допомогою яких органів чуття людина сприймає інформацію;
 • для чого вивчають інформатику;
 • розрізняє приватну та публічну інформацію;
 • наводить приклади видів інформації за способом сприймання;
 • властивостей інформації (без називання терміну) на конкретних прикладах;
 • називає правила безпечної поведінки в кабінеті інформатики;
 • дотримується правил безпечного користування пристроями у кабінеті інформатики;
 • використовує у своєму мовленні слова інформація, інформатика, приватна, публічна інформація та називає 3 сучасних пристрої для роботи з інформацією.

Тема 2. Комп’ютери та інші пристрої

Учень/учениця:

 • має уявлення про різноманіття сучасних пристроїв для роботи з інформацією;
 • наводить приклади використання пристроїв для роботи з інформацією у школі, вдома;
 • уміє увімкнути та вимкнути комп’ютер та інші пристрої (за умови їх використання);
 • уміє знаходити необхідні для роботи значки на Робочому столі та розпочинає роботу в програмах;
 • орієнтується в середовищах для перегляду зображень, читання текстів, слухання музики та завершує роботу з ними;
 • уміє використовувати маніпулятори для вибору та переміщення об’єктів;
 • уміє змінити мовні режими на клавіатурі та ввести окремі символи;
 • уміє відшукати необхідну інформацію в тексті та виділити частину тексту;
 • прагне використовувати пристрої з навчальною метою;
 • володіє навичками раціональної організації робочого місця;
 • використовує у своєму мовленні слова робочий стіл, програма, комп’ютер, ноутбук, смартфон, клавіатура, мишка, тачпад (за умови використання).

Тема 3. Інтернет

Учень/учениця: 

 • має загальні уявлення про Інтернет; пояснює призначення програми-браузера;
 • уміє розпочати роботу в браузері, додавати вкладки, закривати вкладки, завершувати роботу з браузером; відкривати необхідні для навчання сторінки через закладки, переходити за посиланнями, переглядати навчальне відео чи його заданий фрагмент; змінити розмір вікна браузера, згорнути, розгорнути вікно;
 • розрізняє дитячу інформацію та інформацію для дорослих;
 • розуміє про існування вікових обмежень на перегляд вмісту сторінок;
 • наводить при клади приватної та публічної інформації;
 • наводить приклади приватної інформації, яку не повідомляють незнайомцям в Інтернеті;
 • дотримується правил безпеки в Інтернеті щодо нерозголошення приватної (особистої та сімейної) інформації;
 • має уявлення про початкові норми авторського права щодо використання інформації;
 • використовує у своєму мовленні слова браузер, Інтернет, вікно, вкладка, відкрити, закрити браузер, посилання, закладка, відео.

Тема 4. Графіка

Учень/учениця:

 • має уявлення про комп’ютерну графіку та способи її подання;
 • впізнає значки та назви середовищ для створення та змінювання графічних зображень;
 • уміє створювати найпростіші зображення та змінювати їх, використовує для цього інструменти графічних редакторів;
 • додавати підписи чи коментарі з кількох слів до зображень;
 • уміє відшукати та переглядати в Інтернеті картину художника (задане зображення тварини, рослини тощо) та додати до закладок в браузері;
 • прагне поважного ставлення до особистої інформації інших людей;
 • називає 3-5 пристроїв, що використовуються для створення та опрацювання графічних зображень;
 • використовує у своєму мовленні слова зображення, картина, фото, палітра, дозвіл на використання.

Тема 5. Команди та виконавці

Учень/учениця:

 • має уявлення про команду, виконавців; послідовність дій;
 • відрізняє команди від спонукальних речень;
 • вміє надавати команди виконавцю в середовищах програмування;
 • шукати помилки в послідовності команд;
  наводить приклади послідовних дій в побуті;
 • знаходить повторюваність подій в казках, повторювані стани у природі;
 • знаходить помилки в поданих записах послідовних дій;
 • дотримується певного порядку дій в іграх;
 • об’єднує предмети в групу за певними ознаками, придумує назву групі;
  вилучає зайві предмети з групи за ознаками, впізнає предмети за даними ознаками та обирає з групи;
 • об’єднує складові частини одного предмета в ігрових середовищах;
 • використовує у своєму мовленні слова команда, виконавець, порядок дій, послідовні дії.

 

Адреса сайту для он-лайн тестування https://infotest.org.ua/

Дата: 10 листопада, 2016
Автор: Соколова О.М.
 
 

Всі мудрі люди мають одну спільну рису – вміння слухати.

Випадкові фото

Історія школи

Тернопільська СШ №6 заснована в 1947 році. Спершу вона не мала власного приміщення, а тому функціонувала в корпусах СШ №1 (зараз тут Українська гімназія імені І. Франка) та політехнічного інституту (зараз ТНТУ ім І. Пулюя). У 1960 році школа одержала нове приміщення по вул. Леніна, 25 (зараз це вул. Руська, 6), в якому знаходиться і тепер. ...
Читати далі...

Міні Відеогалерея

Педагогічний колектив

Абрамик Любов Богданівна - вчитель англійської мови Кічук Марія Іванівна - вчитель математики Сеник Надія Михайлівна - вчитель української мови та літератури Флешар Олександра Богданівна - вчитель української мови та літератури Гайда Галина Володимирівна - вчитель біології Голда Оксана Василівна - керівник гуртка Лоджук Тарас Григорович - вчитель фізичної культури Ненич Олена Зіновіївна - вчитель початкових класів Вишневська Наталія Петрівна - вчитель початкових класів Лисобей Людмила Василівна - вчитель математики Марцинюк Олександра Степанівна - вчитель початкових класів Маланюк Борис Орестович - керівник драматичного гуртка Остапчук Ольга Миколаївна - вчитель математики Гриненко Наталія Володимирівна - практичний психолог Доскоч Галина Володимирівна - вчитель математики Антонюк Наталія Петрівна - вчитель англійської мови Анцібор Наталія Олексіївна - вчитель світової літератури Бабій Наталія Зіновіївна - вчитель початкових класів Белендюк Руслана Степанівна - вчитель музики Бичок Надія Йосипівна - вчитель початкових класів Буртник Тамара Іванівна - вчитель початкових класів Бутова Ольга Вікторівна - вчитель початкових класів Бутрин Ольга Богданівна - вчитль фізики Вишневська Лариса Петрівна - вчитель хімії Вишньовська Наталія Михайлівна - вчитель початкових класів Гандзола Михайло Васильович - керівник гуртка Горбач Наталія Дмитрівна - вчитель образотворчого мистецтва Горин Олег Петрович - вчитель фізичної культури Грицак Мар'яна Ярославівна - вчитель математики Грицина Мар'яна Степанівна - вчитель початкових класів Данилків Тетяна Ярославівна - соціальний педагог Дубчак Марина Віталіївна - вчитель англійської мови Ензельт Олександр Миколайович - вчитель фізики Заверуха Людмила Любомирівна - вчитель початкових класів Зозуляк Сергій Володимирович - вчитель історії Зотько Ольга Василівна - вчитель початкових класів Кіцак Оксана Романівна - вчитель біології Кавецька Марія Йосипівна - вчитель початкових класів Казакова Віра Миколаївна - вчитель української мови і літератури Катола Антоніна Іванівна - вчитель англійської мови Кашуба Наталія Богданівна - вчитель англійської мови Когут Марія Зіновіївна - вчитель географії Кольба Валентина Олексіївна - заступник директора з виховної роботи Кріль Любов Степанівна - вчитель початкових класів Куземко Наталія Дмитрівна - вчитель німецької мови Кулешко Віталій Іванович - вчитель математики Купецька Ольга Петрівна - вчитель англійської мови Сорока Ольга Петрівна - вчитель музики, етики, естетики Лень Марія Василівна - вчитель англійської мови Лихачинська Іванна Іванівна - вчитель історії Лоджук Надія Романівна - вчитель початкових класів Лотоцька Наталія Богданівна - вчитель української мови та літератури Лукашова Валентина Володимирівна - вчитель географії Матвіїв Іван Йосипович - вчитель історії Матвіїшин Світлана Сергіївна - керівник драматичного гуртка Мелимука Анна Олексіївна - вчитель християнської етики Михайлишин Ніна Володимирівна - вчитель української мови та літератури Моліцька Алла Леонідівна - вчитель хімії Мотрук Віра Іванівна - вчитель математики Недошитко Віктор Дмитрович - вчитель трудового навчання Олійник Діана Петрівна - вчитель англійської мови Остапчук Вадим Олександрович - вчитель креслення Пагут Віра Петрівна - учитель інформатики Паланиця Любов Григорівна - керівник військово-патріотичного гуртка, вчитель хімії Рачинська Галина Степанівна - вчитель української мови та літератури Роговська Ольга Яківна - вчитель фізичної культури Сагайдак Надія Стефанівна - вчитель англійської мови Синюк Людмила Йосипівна - вчитель ОБЖ Сиротюк Світлана Василівна - вчитель біології Соколова Ольга Михайлівна - вчитель інформатики Тарноруда Олег Петрович - вчитель історії Тимочко Надія Іванівна - вчитель початкових класів Тимчак Ірина Андріївна - педагог-організатор Ткачук Оксана Петрівна - вихователь ГПД Туровська Надія Романівна - бібліотекар Холодняк Наталія Василівна - вчитель світової літератури Хомич Галина Василівна - вчитель фізичної культури Чикалова Надія Максимівна - вчитель фізичної культури Яремчук Ганна Семенівна - вчитель трудового навчання
© ТНВК "Школа-Ліцей №6 ім. Н.Яремчука", 2013 - 2024
Всі права захищено.